Hadits tentang menuntut ilmu yang shahih


Jul 28, 2017 · Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat manusia. Karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan sehingga kita dapat diakui oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain daripada itu, menuntut ilmu juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Ilmu diibaratkan dengan cahaya karena ilmu memiliki. Banyak ayat al quran yang mengarah agar umatnya mau. Hadits Tentang Menuntut Ilmu Shahih Kesitimewaan Keutamaan Jangan lupa shere terimakasih. Hadits tentang menuntut ilmu. Semoga dapat menjadi penyemangat ketika kita udah mulai bermalas malasan dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu merupakan bagian dari ilmu, karena bersumber dari dalil-dalil. Dan para ulama juga membuat kitab-kitab dan bab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu juga sesuatu yang mesti diamalkan tidak hanya diilmui. Sehingga perkara ini mencakup ilmu dan amal. Adab dalam menuntut ilmu merupakan bagian dari ilmu, karena bersumber dari dalil-dalil. Dan para ulama juga membuat kitab-kitab dan bab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu juga sesuatu yang mesti diamalkan tidak hanya diilmui. Sehingga perkara ini mencakup ilmu dan amal. Ilmu diibaratkan dengan cahaya karena ilmu memiliki. Banyak ayat al quran yang mengarah agar umatnya mau. Hadits Tentang Menuntut Ilmu Shahih Kesitimewaan Keutamaan Jangan lupa shere terimakasih. Hadits tentang menuntut ilmu. Semoga dapat menjadi penyemangat ketika kita udah mulai bermalas malasan dalam menuntut ilmu. Dalam hadits ini terdapat janji Allâh Azza wa Jalla bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar’i. “Berjalan menuntut ilmu” mempunyai dua makna. Pertama, menempuh jalan dengan makna fisik, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis para ulama.